kursy

12 marca 2020

kursy podnoszące kwalifikacje

Wykazując się cechami wyróżniającymi nas spośród innych kandydatów, stajemy się bardziej atrakcyjni w oczach pracodawców. Dlatego ważnym jest cały czas rozwijać swoje umiejętności oraz podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Czy warto jednak uczestniczyć w dobrowolnych kursach, za które często trzeba zapłacić i poświecić na nie część swojego wolnego czasu po pracy lub w weekend?