Błędowa Tyczyńska (Kozielec)

3 sierpnia 2020

9. Kebab