Dąbrowa Rzeczycka (Nad Jeziorem)

3 sierpnia 2020

9. Kebab