Dąbrowa Rzeczycka (Tracze)

3 sierpnia 2020

9. Kebab