Dąbrowa Rzeczycka (Górka)

3 sierpnia 2020

9. Kebab