Błędowa Tyczyńska (Doły)

3 sierpnia 2020

9. Kebab