Skowierzyn (Pod Gorzelnią)

3 sierpnia 2020

9. Kebab