Pielgrzymka (Kłopotnica)

3 sierpnia 2020

9. Kebab