Wrzawy (Pasternik Wrzawski)

3 sierpnia 2020

9. Kebab