Błędowa Tyczyńska (Potoki)

3 sierpnia 2020

9. Kebab