Grodzisko Dolne (Krzaki)

3 sierpnia 2020

9. Kebab