Łodzinka Górna (Huta Łodzińska)

3 sierpnia 2020

9. Kebab