Dzierdziówka (Pod Cegielnią)

3 sierpnia 2020

9. Kebab