Kępa Rzeczycka (Czarne)

3 sierpnia 2020

9. Kebab