Wrzawy (Dąbrowa Wrzawska)

3 sierpnia 2020

9. Kebab