Korniaktów Południowy (Podłącze)

3 sierpnia 2020

9. Kebab